Projekt:

Namn:
Ursprungskonstruktion:YT:16-KR Ventilerad träfasad, 3-skikt med korsregling, GF
Påslag avseende oavsiktliga springor0.000 W/m²K
Påslag avseende infästningar0.001 W/m²K
U-värde:0.133 W/m²KTotal tjocklek:  365 mm
Brandmotstånd:REI60
Ljudreduktion:38-47 dB
Ovan presenterade värden för brandmotstånd respektive ljudreduktion avser ursprungskonstruktionen.

Endast vid uppenbart förbättrande förändringar, där man ökar de isolerade skiktens tjocklek, bibehålls de presenterade värdena för vidare utskrift. Läs mer om vad som är bra att tänka på vid ändring av ursprungkonstruktioner här.
Insida
 SkiktTypMaterial Tjocklek (mm)W/mKMaterial (regel)% (regel)W/mK (regel)m²K/W 
1HBrandgipsskiva, Gyproc Protect F (GF) 0.250
0.060
2KRISOVER UNI-skiva 35 (Träregelskiva c600/c1200) 0.035Träreglar
0.1401.471
3HISOVER Vario Xtra alt. ISOVER Plastfolie inkl. tätningstillbehör 0.000
0.000
4RISOVER UNI-skiva 35 (Träregelskiva c600/c1200) 0.035Träreglar
0.1403.571
5HVindskyddsskiva, Gyproc Glasroc H Storm (GHS) 0.250
0.036
6HIISOVER Fasadskiva 30 0.030
1.667
7L 
0.000
8HVentilerad träpanel 0.140
0.157
Utsida©2022 - Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER