Projekt:

Namn:
Ursprungskonstruktion:YT:18-ES Ventilerad träfasad, 2-skikt med enkelstomme, GH
Påslag avseende oavsiktliga springor0.000 W/m²K
Påslag avseende infästningar0.002 W/m²K
U-värde:0.148 W/m²KTotal tjocklek:  314 mm
Brandmotstånd:-
Ljudreduktion:-
Förhandsbedömning avseende brandmotstånd och ljudreduktion saknas för valda förändringar till ursprungskonstruktionen.

Endast vid uppenbart förbättrande förändringar, där man ökar de isolerade skiktens tjocklek, bibehålls de presenterade värdena för vidare utskrift. Läs mer om vad som är bra att tänka på vid ändring av ursprungkonstruktioner här.
Insida
 SkiktTypMaterial Tjocklek (mm)W/mKMaterial (regel)% (regel)W/mK (regel)m²K/W 
1HHård skruvfast gipsskiva, Gyproc Habito (GH) 0.250
0.052
2HISOVER Vario Xtra alt. ISOVER Plastfolie inkl. tätningstillbehör 0.000
0.000
3RISOVER UNI-skiva 35 (Träregelskiva c600/c1200) 0.035Träreglar
0.1403.571
4HIISOVER Fasadskiva 30 Alu 0.030
2.667
5L 
0.000
6HVentilerad träpanel 0.140
0.157
Utsida©2022 - Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER