Projekt:

Namn:
Ursprungskonstruktion:YT:15-DS Ventilerad träfasad, 3-skikt med dubbelstomme, ULT GF+GN
Påslag avseende oavsiktliga springor0.000 W/m²K
Påslag avseende infästningar0.001 W/m²K
U-värde:0.133 W/m²KTotal tjocklek:  378 mm
Brandmotstånd:REI90
Ljudreduktion:47-53 dB
Ovan presenterade värden för brandmotstånd respektive ljudreduktion avser ursprungskonstruktionen.

Endast vid uppenbart förbättrande förändringar, där man ökar de isolerade skiktens tjocklek, bibehålls de presenterade värdena för vidare utskrift. Läs mer om vad som är bra att tänka på vid ändring av ursprungkonstruktioner här.
Insida
 SkiktTypMaterial Tjocklek (mm)W/mKMaterial (regel)% (regel)W/mK (regel)m²K/W 
1HStandardgipsskiva, Gyproc Normal (GN) 0.250
0.052
2HBrandgipsskiva, Gyproc Protect F (GF) 0.250
0.060
3SRISOVER ULTIMATE Träregelskiva 36 c600 0.036Träreglar
0.1401.444
4HISOVER Vario Xtra alt. ISOVER Plastfolie inkl. tätningstillbehör 0.000
0.000
5RISOVER UNI-skiva 35 (Träregelskiva c600/c1200) 0.035Träreglar
0.1403.571
6HVindskyddsskiva, Gyproc Glasroc H Storm (GHS) 0.250
0.036
7HIISOVER Fasadskiva 30 0.030
1.667
8L 
0.000
9HVentilerad träpanel 0.140
0.157
Utsida©2022 - Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER