Projekt:

Namn:
Ursprungskonstruktion:YT:18-KR Ventilerad träfasad, 3-skikt med korsregling, GH
Påslag avseende oavsiktliga springor0.000 W/m²K
Påslag avseende infästningar0.001 W/m²K
U-värde:0.127 W/m²KTotal tjocklek:  359 mm
Brandmotstånd:-
Ljudreduktion:-
Förhandsbedömning avseende brandmotstånd och ljudreduktion saknas för valda förändringar till ursprungskonstruktionen.

Endast vid uppenbart förbättrande förändringar, där man ökar de isolerade skiktens tjocklek, bibehålls de presenterade värdena för vidare utskrift. Läs mer om vad som är bra att tänka på vid ändring av ursprungkonstruktioner här.
Insida
 SkiktTypMaterial Tjocklek (mm)W/mKMaterial (regel)% (regel)W/mK (regel)m²K/W 
1HHård skruvfast gipsskiva, Gyproc Habito (GH) 0.250
0.052
2KRISOVER UNI-skiva 35 (Träregelskiva c600/c1200) 0.035Träreglar
0.1400.945
3HISOVER Vario Xtra alt. ISOVER Plastfolie inkl. tätningstillbehör 0.000
0.000
4RISOVER UNI-skiva 35 (Träregelskiva c600/c1200) 0.035Träreglar
0.1403.571
5HIISOVER Fasadskiva 30 Alu 0.030
2.667
6L 
0.000
7HVentilerad träpanel 0.140
0.157
Utsida©2022 - Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER